Redes Wifi

WIFI

Integal conta con persoal especializado na instalación de redes Wifi, utilizando para iso as últimas tecnoloxías dispoñibles.

Realizamos instalacións para municipios, comunidades, etc.


destino.gal