Servizos de Telecomunicaci贸ns e Hardware

Servizos de Telecomunicaci贸ns e Hardware

 

REDES

Cableado:

• Redes de cableado estructurado Voz/Datos.
• Redes de área local. 10/100 ou 10/100/1000
• Instalación, mantemento, ampliacións, reparacións e configuración dos distintos elementos da rede.
• Instalación de redes de fibra óptica
• Certificación de redes

Wifi:

• Despregamento de rede inarámica en toda a cidade.
• Despregamento da rede inarámica en puntos de acceso completamente libre a calquera persoa. (Parques públicos, xardíns, praias, etc.)
• Configuración da rede local do edificio mediante esta tecnoloxía co uso de diferentes protocolos de seguridade.
• Configuración mediante Wifi de Copias de seguridade nunha rede local cableada. (Ex. Se a empresa ou Administración, ten 2 edificios próximos, podemos colocar en cada edificio un disco duro con WIFI e dirixir as copias de seguridade dun ao outro e do outro a un).
• Interconexión de diferentes edificios municipais mediante Wifi.

Wimax

• Instalación de redes para longas distancias (optimas para cubrir núcleos de pobación rural).

TELEFONÍA

Cableado de postos telefónicos e conexión e configuración destes a unha central. Ampliacións de postos de teléfono.


SEGURIDADE

• Instalación de cámaras de seguridade tanto dentro como fóra do edificio e tanto cableadas como mediante tecnoloxía Wifi. Cámaras estáticas ou cámaras motorizadas con posibilidade de observar un ángulo de 180º e zoom. Así como a instalación dun ou varios postos onde se gardarán os videos das gravacións. E dos cales, se podería observar calquera suceso durante as 24 horas do día os 365 días ao ano.
• Tamén posibilidade de crear un circuíto pechado de televisión.

• Aluguer de cámaras para a súa instalación en festas, celebración, etc. para que o cidadán poida ver a través do Portal Web do Concello, e dende calquera parte do mundo, ditos acontecementos, ou simplemente gardar o video para recordo.

• Instalación de cámaras en calquera punto da cidade, tanto para o control do tráfico coma para a visión da cidade dende calquera punto do mundo, e a través do Portal Web Municipal, cunhas imaxes practicamente instantáneas as 24 horas do día os 365 días do ano.

• Instalación de equipos de seguridade e control de acceso a través de Internet (Antivirus, antispam, spyware, filtro de contenidos y accesos a sitios web, etc.)


CONTROL

Instalación e mantemento dos elementos necesarios para o control da entrada e saída do persoal.


INFORMÁTICA

• Administración de sistemas informáticos.
• Configuración de copias de seguridade: Configuramos copias de seguridade tanto nun servidor local coma no noso servidor situados nas nosas instalacións. Para isto, é necesario que a empresa conte cunha liña ADSL de 2 Mb ou superior.
• Migracións parciais ou totais a sistemas operativos Linux.
• Instalación e configuración de servidores de programas e datos.
• Mantemento de equipamento informático. Tanto hardware como software.
• Instalación de periféricos (impresoras, plotters, escáneres, etc.)


ALUGUER E VENDA DE EQUIPOS E MONTAXE DE AULAS

Realizamos a montaxe de aulas de informática, tanto se o cliente achega os materiais necesarios, coma se os achegamos nós.

Aluguer de:

• PCs de última xeración
• Impresoras (Laser, inxección, multifunción)
• Proxectores e pantallas xigantes
• Escáner
• Monitores
• Cámaras de vídeo dixital
• Cámaras fotográficas dixital
• Cámaras de vídeo Wifi ou con cable
• Switches
• Ordenadores portátiles
• Materiais diferentes para a instalación de redes wifi temporais.

destino.gal